Home / Tin mới / Vật liệu phản quang

Vật liệu phản quang

Vật liệu sản xuất – phản quang tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế: UDC 629.11.018.815 – Số tham chiếu: ISO 7591-1982 (E) và theo TCVN 7887 – 2008 và ASTM – 07, màng phản quang được phân thành 10 loại;   (Từ loại 1 đến loại 10), và được trình bày như sau:

Loại

Đặc tính phản quang

Cấu tạo hạt phản quang

Loại I

Trung bình

Hạt thủy tinh dạng thấu kính

Loại II

Trung bình khá

Hạt thủy tinh dạng thấu kính

Loại III

Cao

Hạt thủy tinh dạng thấu kính

Loại IV

Cao

Vi lăng kính không phủ kim loại

Loại V

Rất cao

Vi lăng kính không phủ kim loại

Loại VI

Cao

Vi lăng kính

Loại VII

Rất cao

(Có đặc tính phản quang với mức cao nhất ở khoảng cách dài và trung bình)

Vi lăng kính không phủ kim loại

Loại VIII

Rất cao

(Có đặc tính phản quang với mức cao nhất ở khoảng cách dài và trung bình)

Vi lăng kính không phủ kim loại

Loại IX

Rất cao

(Có đặc tính phản quang với mức cao nhất ở khoảng cách ngắn)

Vi lăng kính không phủ kim loại

Loại X

Rất cao

(Có đặc tính phản quang với mức cao nhất ở khoảng trung bình)

Vi lăng kính không phủ kim loại

About tienphuc