Home / Tin tức sự kiện / Đào tạo sau đại học

Đào tạo sau đại học

Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 2 năm 2019

Ngày 14/01/2020, tại TP Hà Nội, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 2 năm 2019 cho các nghiên cứu sinh khu vực phía Bắc đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2019. Buổi lễ có sự …

Read More »

Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2019

Ngày 02/12/2019, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2019 cho các nghiên cứu sinh khu vực phía Nam đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2019. Buổi lễ có …

Read More »