Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu Tạp chí

Hiện trạng: Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Giấy phép hoạt động báo chí in được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/01/2012 theo quyết định số: 04/GP-BTTTT. Số ISSN:1859-0373 Tôn chỉ mục đích: Trao đổi thông tin trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật lâm nghiệp phục …

Read More »