Home / Tin tức sự kiện / Khoa học Công nghệ / Tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nông Phương Nhung

Tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nông Phương Nhung

iện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nông Phương Nhung với tên đề tài luận án:

Nghiên cứu một số cơ sở khoa học phục vụ gây trồng và phát triển cây Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) ở phía Bắc Việt Nam.

Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620205.

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Quang Thu; GS. TS Bernard Dell.

Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ ba, ngày 12tháng 5 năm 2020 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội