..:: Tạp chí khoa học Lâm nghiệp ::.. Đăng Ký   Đăng Nhập
Thứ Tư, 21/02/2018  Tìm Kiếm  
 Nội dung bài viết
Năng suất rừng trồng Keo Lai ở các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và những vấn đề cần quan tâm
Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam có ba tổ chức trồng rừng cung cấp nguyên liệu giấy với qui mô khá lớn đó là: Công ty nguyên liệu giấy miền Nam (tỉnh Đồng Nai), Lâm trường Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng tầu) và Công ty Cổ phần Hải Vương ( tỉnh Bình Long). Tháng 5 năm 2003 chúng tôi có dịp khảo sát hoạt động trồng rừng ở ba cơ sở này và tiến hành các điều tra cần thiết với mục đích khái quát được năng suất rừng trồng sản xuất, các vấn đề liên quan đến kỹ thuật và lập địa gây trồng rừng cung cấp nguyên liệu giấy. Bài viết tóm lược các kết quả của cuộc điều tra

I. Mục tiêu điều tra khảo sát

- Xác định nguyên nhân chuyển đổi cơ cấu cây trồng làm nguyên liệu giấy chính trong vùng từ các loài cây khác sang loài cây keo lai (Hybrid acacia).

- Xem xét năng suất rừng, kỹ thuật gây trồng keo lai và đặc điểm lập địa.

II. Nội dung điều tra khảo sát

- Sinh trưởng keo lai, kỹ thuật áp dụng trồng rừng

- Diễn biến năng suất rừng trồng theo tuổi và lập địa gây trồng.

- Đặc điểm lập địa gây trồng

III. Phương pháp điều tra

+ Phương pháp phỏng vấn trực tiếp cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật lâm nghiệp tại các cơ sở trồng rừng.

+ Thiết lập ô điều tra điển hình đại diện cho tuổi rừng, dạng lập địa và đặc trưng kỹ thuật riêng biệt.

+ Kết qủa điều tra sinh trưởng rừng được tổng hợp và tính toán bằng phần mềm EXELL.

+ Các chỉ tiêu phân tích đất được áp dụng theo phương pháp phân tích thông dụng với công cụ máy hấp phụ nguyên tử và phân tích tại Phân viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.


Written By: Administrator Account
Date Posted: 24/01/2007
Number of Views: 823

Quay Về

Bản quyền thuộc về Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam
Địa chỉ : Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại : 84.4.8.362.231; 84.4.8.363610 - Fax : 84.4.8.389.722 - Email : info@fsiv.org.vn